Kreativna rješenja za održivi razvoj

Misija

Pružajući cjelovita i praktična rješenja s mjerljivim rezultatima uz potpuno poštovanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata, ”IKORnamjerava biti prepoznatljiv i pouzdan partner svim zainteresovanim stranama u postizanju i unapređenju kvaliteta i održivog razvoja

O nama

Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj ”IKOR” pokrenuta je 2018. godine kao ekspertska think tank platforma, u kojoj se udruženim radom stručnjaka iz različitih oblasti nastoje identifikovati problemi i predložiti konkretna rješenja za obezbjeđenje kvaliteta i postizanja održivog razvoja. 
Stručnim i naučnim radom aktivno smo uključeni u različite društvene i prirodne oblasti, sa glavnim usmjerenjem na tri polja:  

  • Održivi ekonomski razvoj 
  • Zaštita životne sredine 
  • Energija 

Vizija

Identifikacijom ključnih problema i kreiranjem kreativnih rješenja dajemo doprinos održivom razvoju

ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ

Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, bez narušavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje vlastite potrebe. U okviru održivog ekonomskog razvoja promovišemo koncepte zelene, cirkularne i bioekonomije, sa posebnim akcentom na oblasti zelenog i društvenog preduzetništva, standardizacije, šumarstva i prerada drveta, poljoprivrede i ruralnog razvoja, industrijske proizvodnje, turizma, prostornog planiranja i saobraćaja.

ENERGIJA

Usmjereni smo na istraživanje i razvoj savremenih rješenja za povećano korištenje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. U okviru obnovljivih izvora energije istražujemo najefikasnije opcije za korištenje biomase, hidroenergije, energije vjetra, solarne i geotermalne energije, ali i efikasne kogeneracije. U okviru energetske efikasnosti fokusirani smo na široki opseg djelatnosti koje vode ka povećanju efikasnosti potrošnje energije (grijanje/hlađenje, struja i voda) u građevinskim objektima.  

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Kvalitet života sadašnjih i budućih generacija direktno je povezan sa zaštitom i unapređenjem kvaliteta životne sredine i različitih ekosistema koji nas okružuju. Stoga naš rad usmjeravamo na različite aktivnosti koje utiču na smanjenje emisija i koncentracija različitih polutanata u životnoj sredini. S tim u vezi dajemo rješenja iz oblasti zaštite i unapređenja kvaliteta voda, vazduha, zemljišta, biodiverziteta i upravljanje otpadom. Posebno smo usmjereni na istraživanje problematike klimatskih promjena i smanjenja emisija i koncentracije gasova staklene bašte. 

Saradnja

Kontaktirajte nas!