Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj ”IKOR” pokrenuta je 2018. godine kao ekspertska think tank platforma, u kojoj se udruženim radom stručnjaka iz različitih oblasti nastoje identifikovati problemi i predložiti konkretna rješenja za obezbjeđenje kvaliteta i postizanja održivog razvoja. Stručnim i naučnim radom aktivno smo uključeni u različite društvene i prirodne oblasti, sa glavnim usmjerenjem na tri polja:  

 • Održivi ekonomski razvoj (zelena, cirkularna i bioekonomija; zeleno, društveno i žensko preduzetništvo;  standardizacija; šumarstvo i prerada drveta; poljoprivreda i ruralni razvoj)
 • Zaštita životne sredine (klimatske promjene; održivost prirodnih ekosistema; biodiverzitet; upravljanje otpadom)

 • Energija (obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost)

Svjesni činjenice da su kvalitetni ljudski resursi osnova uspjeha svih aktivnosti u ”IKOR-u” na projektnom principu udružujemo rad preko 30 domaćih i međunarodnih stručnjaka, kao i veći broj tehničara i volontera koji daju veliki doprinos funkcionisanju ove organizacije.

U ”IKOR-u’ smo spremni i otvoreni za sve vidove saradnje, savjetovanja i udruživanja sa pojedincima i pravnim licima na iznalaženju najboljih i najcjelishodnijih načina i metoda za rješavanje problema.

VizijaIKORinicijative

Identifikacijom ključnih problema i kreiranjem kreativnih rješenja dajemo doprinos održivom razvoju.

Misija ”IKOR” inicijative

Naša misija je da iniciranjem projektnih aktivnosti povezujemo različite interesne strane profitnog, neprofitnog i javnog sektora, sa ciljem obezbjeđenja i promovisanja održivog ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine.

Pružajući cjelovita i praktična rješenja s mjerljivim rezultatima uz potpuno poštovanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata, ”IKOR” namjerava biti prepoznatljiv i pouzdan partner svim zainteresovanim stranama u postizanju i unapređenju kvaliteta i održivog razvoja.

Ciljevi ”IKOR” inicijative

 • Istraživati, razvijati i promovisati nove metode i standarde;
 • Proaktivno komunicirati i razmjenjivati znanja i iskustva;
 • Primjenjivati nova znanja i dostignuća u razvoju naših procesa i usluga;
 • Kontinualno nadgledati i unapređivati naše performanse;
 • Težiti prevenciji neuspjeha kao i povećanom zadovoljstvu svih interesnih grupa sa kojima sarađujemo.

Naša očekivanja

Da zadovoljimo ili prevaziđemo očekivanja u pogledu naših usluga, kao i da postižemo one rezultate koji će zadovoljiti potrebe svih partnera sa kojima sarađujemo.

Očekujemo da budemo prvi izbor za različite interesne grupe, a sve bazirano na našim kompetitivnim prednostima sa posebnim osvrtom na visok kvalitet usluga kao i na poštovanje postavljenih rokova.

Naše vrijednosti

 • Organizacija usmjerena na saradnike;
 • Rad baziran na kvalitetu;
 • Timski rad;
 • Lični razvoj i usvojen koncept doživotnog učenja;
 • Otvorenost za savjete, kritike i preporuke;
 • Interaktivna komunikacija;
 • Aktivan rad na kontinuiranom poboljšanju naših aktivnosti.