Uspješno završena druga faza projekta ”Zeleno preduzetništvo za razvoj ženskog preduzetništva u Brčko distriktu”

DSCN4564

U srijedu, 30. septembra 2020. godine, zvanično je završena druga faza projekta ”Zeleno preduzetništvo za razvoj ženskog preduzetništva u Brčko distriktu” tokom koje je održana serija od četiri radionice. Projekat implementira Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj ”IKOR” iz Banje Luke, u saradnji sa UG ”DEMOS” iz Brčko distrikta.


Radionice su održane u Hotelu ’’Jelena’’ u Brčkom, a bile su podijeljene u dvije serije sa ukupnim trajanjem od četiri dana. Radionicama je prisustvovalo 10 učesnica, žena sa teritorije Brčko distrikta, a aktivno učešće uzele su i predstavnice Vlade Brčko distrikta koje su dale veliki doprinos ukazujući na konkretne mjere podrške. Grupa je bila raznolika po svim aspektima, od obrazovnih, starosnih pa do interesnih, što je svakako uticalo na intenzivnu komunikaciju koja se odvijala tokom četvorodnevnih aktivnosti.

Radionice je otvorio Pero Gudeljević, Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta. Doc. dr Dragan Čomić je u toku prve serije radionica obradio temu osnova preduzetništva, zelene ekonomije i zakonodavne osnove, dok su Dragan Ostić i Aida Omerhafizović obradili problematiku u vezi sa digitalnim marketingom. Drugog dana prve serije, učesnice su imale priliku da se bolje upoznaju sa načinima izrade biznis plana, kao i da u grupnom radu dođu do poslovne ideje, za koju su zatim izrađivale i prezentovale biznis plan.

Druga serija radionica počela je 29. septembra, a docent Čomić je učesnice upoznao sa načinima pripreme projektnih prijedloga, identifikovanja izvora finansiranja i projekt menadžmentom. Kao praktični dio druge serije, učesnice su tokom četvrtog dana radile na izradi konkretnog prijedloga projekta.

Posebno je potrebno istaći da je za kraj svakog dana bilo obezbijeđeno učešće motivacionih govornica. Četiri žene preduzetnice sa područja Brčko distrikta su sa učesnicama podijelile dobre prakse, ali ukazale i na prepreke prilikom pokretanja i razvoja preduzetničkog poduhvata u Brčko distriktu.

Po završetku radionica svim učesnicama dodijeljen je certifikat, kao i poklon majica ”Superwoman”, čijom se kupovinom pomaže razvoj ženskog preduzetništva u BiH, a ujedno podržava i domaća proizvodnja.

Pozitivne ocjene učesnica za sadržajne i organizaciono-tehničke aspekte radionica, kao i izraženu želju za daljom saradnjom, najbolja su potvrda uspjeha radionice. Posebno ističemo pokretanje inicijative učesnica za zajedničko osnivanje udruženja žena preduzetnica u Brčkom, čime će sinergetski efekat ostvaren na radionicama biti realizovan i u praksi.   

Treća faza projekta obuhvatiće mentoring i savjetodavnu podršku za pokretanje samostalnih preduzetničkih poduhvata učesnica, a prva aktivnost odnosiće se na podršku osnivanju udruženja preduzetnica. Jasan zaključak provedenih radionica je da žene Brčko distrikta imaju veliki broj poslovnih ideja, ali i spremnosti i inicijative za osnivanje poslovnih subjekata i/ili udruženja. U skladu sa tim, IKOR tim i saradnici će u toku treće faze projekta sa zadovoljstvom pružiti svu podršku učesnicama za pokretanje prvog vlastititog biznisa.

Finansiranje projekta obezbijedila je švedska agencija ”SIDA” putem Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, a sve u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BIH“, koji implementira razvojna agencija ”EDA” Banja Luka u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH.

“Ova web-stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Švedske. Sadržaj ove veb-stranice je isključiva odgovornost Inicijative za kvalitet i održivi razvoj IKORi ne odražava nužno stanovišta Švedske.“ 

Share on facebook
Facebook