Najava početka projekta: Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija

Projekat “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini” započeo je u maju 2023. godine s ciljem doprinosa implementaciji PEFC standarda za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini.

Projekat je koncipiran na kreiranju mreže partnerskih organizacija koje će putem različitih aktivnosti doprinijeti promociji i daljoj implementaciji PEFC standarda za održivo gazdovanje šumama u Bosni i Hercegovini. Vodeći aplikant je Udruženje privatnih šumovlasnika “NAŠA ŠUMA” Čelinac, a partneri na projektu Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, FEA i Inicijativa za šumarstvo i okoliš i Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj ”IKOR”.

Projekat će se fokusirati na promociju korištenja PEFC standarda putem različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, informisanje ciljne grupe privatnih šumoposjednika o mogućnostima i prednostima PEFC certifikacije, te zagovaranje povećane finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda kod donosioca odluka.

U skladu s tim, projekat će provesti brojne aktivnosti, uključujući izradu ankete u cilju utvrđivanja upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima, kreiranje komunikacijske strategije projekta, izradu brošure o PEFC standardima i upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima, izradu web stranice www.pefc.ba, izradu promotivnog videa o značaju i mogućnosti primjene PEFC standarda u BiH, distribuciju promotivnog videa na web stranicama nosioca projekta i partnera u projektu i društvenim mrežama, osiguravanje medijskog praćenja predviđenih aktivnosti, te organizaciju radionica u cilju informiasanja i edukacije ciljne grupe i drugih zainteresiranih strana.

Cilj projekta je doprinijeti implementaciji PEFC standarda za održivo gazdovanje šumama u Bosni i Hercegovini te na taj način osigurati ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumama u BiH.

“Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini finansiran je kroz projekat „Misli o prirodi!“, kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Za više informacija o projektu, kontaktirajte: http://nasasuma.com/; https://ikor.ba/; https://www.aps-sbk.ba/; https://www.feasee.org/.

Share on facebook
Facebook