Postanite naš saradnik, partner ili dio tima

Ukoliko imate pitanja i komentara ili želite da započnete saradnju sa nama, bilo da se radi o zajedničkom radu na projektu, partnerstvu ili članstvu u našem timu, molimo Vas da nam se obratite.

Stojimo Vam na raspolaganju. 
IKOR tim