Obavještenje o implementaciji projekta

prateća_fotografija

U martu 2020. godine započeta je implementacija projekta Zeleno preduzetništvo za razvoj ženskog preduzetništva Brčko distrikta”, kojeg udruženje građana ”Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR” Banja Luka implementira u saradnji sa UG ”DEMOS” iz Brčkog. Finansiranje je obezbijedila švedske agencije SIDA putem Ambasade Švedske u BiH, a sve u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BIH“, koji implementira razvojna agencija ”EDA” Banja Luka u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH.  Planirano je da se projektne intervencije odvijaju na području Brčko distrikta, pri čemu će aktivnosti biti usmjerene na podršku razvoja preduzetništva žena sa ciljem da se izvrši edukacija preduzetnica u različitim oblastima poslovanja, kao i da se izvrši njihovo umrežavanje.

Osnovni cilj projekta ”Zeleno preduzetništvo za razvoj ženskog preduzetništva Brčko distrikta” odnosi se na unapređenje znanja i jačanja svijesti o važnosti ženskog preduzetništva za privredni razvoj Brčko distrikta, dok su specifični ciljevi usmjereni na izradu Priručnika za podršku ženskom ’zelenom’ preduzetništvu, organizovanju serije radionica za sticanje znanja i praktičnu obuku za preduzetničke djelatnosti, kao i mentoring za izradu biznis planova ili projektnih prijedloga.

U Priručniku će, pored teorijskog aspekta usmjerenog na osnove preduzetništva, biti izvršena i detaljna analiza postojećeg stanja na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou u oblasti ženskog preduzetništva, i to u smislu zakonodavnog okvira, trenutnih aktivnosti, izvora finansiranja, te dobrih inostranih praksi. U okviru Priručnika biće obrađene i smjernice za izradu biznis plana i pisanje prijave projekata za donatorska/grant sredstva.

Druga faza projekta podrazumijeva održavanje serije radionica gdje će, pored fokusiranja na zeleno i žensko preduzetništvo, biti obrađena problematika marketinškog nastupa i brendiranja. Kao rezultat praktičnog rada na radionicama, biće izvršena obuka svih učesnica za izradu biznis planova i aplikacija za grant donatorska sredstva. Sve navedeno će biti razrađeno po dva definisana modula, i to privredni (fokus na biznis plan) i donatorska sredstva (fokus na projektne aplikacije). Korištenjem ovog rezultata učesnice će, putem usvajanja osnovnih teorijskih i tehničkih znanja, biti osposobljene da samostalno iniciraju, planiraju, organizuju, vode i kontrolišu buduće poslovne aktivnosti i realizuju poslovne ideje. Takođe, svaka učesnica će imati priliku da u okviru radionica iznese svoju ideju za poslovnu aktivnost, koja će biti diskutovna i razrađena u okviru grupnog rada svih učesnika.  

Treća faza projekta podrazumijeva mentoring u dva aspekta – formiranje novih organizacija i izrada biznis planova ili projektnih prijedloga. Na bazi rezultata edukacionog procesa u okviru radionica, kao rezultat ove faze svakoj od učesnica će biti omogućeno da, uz pomoć stručnih konsultanata, a u skladu sa njihovim trenutnim statusom (formirana organizacija/privredno društvo, idejna faza poslovne/projektne aktivnosti ili dalji razvoj već postojeće poslovne/projektne aktivnosti), završe proces registracije novog privrednog društva ili da izrade biznis plan ili projektnu aplikaciju. Prilikom osnivanja novih organizacija, pružiće se savjetodavna pomoć za procedure osnivanja, a po potrebi i prilikom promovisanja rada, povezivanja sa ostalim interesnim stranama, identifikacijom izvora finansiranja/sufinansiranja za početak i razvoj poslovnih djelatnosti i slično.

Planirano je da projektna implementacija traje do novembra 2020. godine, a realizacija svih aktivnosti će biti usklađena sa preporukama u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom izazvanom novim COVID19 virusom. 

“Ova web-stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Švedske. Sadržaj ove veb-stranice je isključiva odgovornost Inicijative za kvalitet i održivi razvoj IKOR i ne odražava nužno stanovišta Švedske.“ 

Share on facebook
Facebook