Priručnik za društveno preduzetništvo dostupan za preuzimanje

Društveno preduzetništvo u funkciji razvoja Banjaluke

U proteklom periodu radili smo na jednoj publikaciji za koju vjerujemo da će biti od velikog značaja, kako za društvene preduzetnike, tako i za one koji žele da zakorače u svijet društvenog preduzetništva. U okviru priručnika obrađene su teme osnova socijalne ekonomije i društvenog preduzetništva, regulativnog okvira za razvoj društvenog preduzetništva, organizacionih oblika, te finansiranja rada društvenih preduzeća.

Publikacija je od danas dostupna u digitalnoj formi, na sledećem linku: https://ikor.ba/wp-content/uploads/2020/07/Prirucnik_drustveno_preduzetnistvo-1.pdf

Share on facebook
Facebook